آموزش جامع فیزیک پایه کنکور

آموزش جامع فیزیک پایه

12 نقد و بررسی
مقطع: پيش‌دانشگاهی رياضی,پيش‌دانشگاهی تجربی
دبیران: نيما نوروزی
تعداد جلسات : 29
شناسه اثر :050448-08733-8

قیمت : ۸۰ هزار تومان ۶۰ هزار تومان