آموزش جامع منطق و فلسفه کنکور

آموزش جامع منطق و فلسفه

2 نقد و بررسی
مقطع: پيش‌دانشگاهی انسانی
دبیران: وحيد تمنا
تعداد جلسات : 34
شناسه اثر :053394-08733-8

قیمت : 80 هزار تومان