بسته پایه هفتم

2 نقد و بررسی

 

این بسته شامل پکیج های زیر می باشد:

  • عربی
  • ریاضی
  • زبان
  • علوم

 

قیمت : ۲۴۰ هزار تومان ۱۹۲ هزار تومان