بسته پایه یازدهم تجربی

21 نقد و بررسی

 

این بسته شامل پکیج های زیر می باشد:

  • شیمی (۲)
  • فیزیک (۲)
  • زیست شناسی(۲)
  • ریاضی (۲)

قیمت : ۲۸۰ هزار تومان ۲۲۴ هزار تومان