بسته پایه کنکور(رشته تجربی)

بسته پایه کنکور(رشته تجربی)

3 نقد و بررسی

این بسته شامل پکیج های زیر می باشد:

  • آموزش جامع زیست پایه(1) دهم
  • آموزش جامع زیست پایه(2) یازدهم
  • آموزش جامع شیمی پایه کنکور(نظام جدید)
  • آموزش جامع فیزیک پایه کنکور(نظام جدید)
  • آموزش جامع ریاضی پایه کنکور تجربی(نظام جدید)

قیمت : ۶۰۰ هزار تومان ۴۸۰ هزار تومان