بسته پایه کنکور(رشته ریاضی)

بسته پایه کنکور(رشته ریاضی)

2 نقد و بررسی

این بسته شامل پکیج های زیر می باشد:

    • آموزش جامع فیزیک پایه کنکور (نظام جدید)
    • آموزش جامع شیمی پایه کنکور (نظام جدید)
    • آموزش جامع ریاضی پایه کنکور ریاضی (نظام جدید)

قیمت : ۳۶۰ هزار تومان ۲۸۸ هزار تومان