زیست پایه کنکور (دهم و یازدهم)

12 نقد و بررسی

این پکیج شامل بسته های زیر می باشد :

  • آموزش جامع زیست پایه(2) یازدهم
  • آموزش جامع زیست پایه(1) دهم

قیمت : ۲۴۰ هزار تومان ۱۹۲ هزار تومان