بسته عمومی کنکور

4 نقد و بررسی

این بسته شامل پکیج های زیر می باشد:

    • آموزش جامع عربی (نظام جدید)
    • آموزش جامع دین و زندگی (نظام جدید)
    • آموزش جامع ادبیات فارسی (نظام جدید)
    • آموزش جامع زبان انگلیسی (نظام جدید)

قیمت : ۴۰۰ هزار تومان ۳۲۰ هزار تومان